Round Robin
Tournament
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
9-16 January
2024
Registration

Welcome to the official web page of Andranik Margaryan Memorial

The Chess Academy of Armenia is honored and delighted to inform you that "Andranik Margaryan Memorial-2024" Chess Tournament will take place from the 9th to 16th of January, where the best young chess players will show their beautiful games.

We truly hope that all the players, coaches and parents will have an enjoyable time. 
For your convenience, our official website makes it relatively easy to obtain tournament regulation, schedule or any detail about roles and instantly get helpful information. Anyway, if you encounter any issues, feel free to contact us: 
Add.:      Shevchenko 34, Yerevan, 0050, RA
Tel.:       +374 10 44 84 76 (79) , +374 43 44 84 73
E-mail:   chessacademyarm@gmail.com 

Good luck to everyone, have a great and exciting tournament, and most of all have fun! 

 
News Line

2024-01-22    Անդրանիկ Մարգարյան հուշամրցաշարում կարգ լրացրած մասնակիցների ցանկ
ID Ազգանուն / Անուն / Հայրանուն Մարզադպրոցի անվանում Մարզիչ (Ա.Ա.Հ.) Շնորհվել է           Մինչև 8 տարեկան պատանիներ   1013812 Փաշիկյան Ռոբերտ Արմանի ԵՐԵ/Ակադեմիա/Ազարյան Տ․ 222 1012410 Պետրոսյան Հակոբ Հարությունի ԵՐԵ/Արաբկիր/Ռոբերտ Մ. 222 101...
Read More2024-01-17    The 14th memorial tournament dedicated to Andranik Margaryan is concluded
Անդրանիկ Մարգարյանին նվիրված 14-րդ պատանեկան հուշամրցաշարն այլևս հիշողություն է: Ստորև ներկայացնում ենք մրցանակակիրների անունները՝ Մրցաշար Ա1 /մինչև 18տ. պատանիներ և աղջիկներ/ 1-ին տեղ` Ղիմոյան Նարեկ 2-րդ տեղ` Հարությունյան Արման 3-րդ տեղ` Մելնիկով Ֆյոդր 4-րդ տեղ` Շահինյան Վլադիմիր 5-րդ տեղ` Առաքելյան Մանվել 6-րդ տեղ` Բաղդասարյան Դավիթ 7-րդ տեղ` Սողոմոնյան ...
Read More2024-01-13    The visit of the third President of the Republic of Armenia to the Chess Academy of Armenia
Today, Serzh Sargsyan, the third President of the Republic of Armenia and President of the Chess Federation of Armenia, along with Taron Margaryan, the son of Andranik Margaryan and a member of the Federation Council, visited the Chess Academy of Armenia. Their purpose was to observe the ongoing progress of the 14th Andranik Margaryan Memorial Tournament. The guest...
Read More2024-01-10    The 14th "Andranik Margaryan" memorial youth chess tournament has launched
The 14th "Andranik Margaryan" memorial youth chess tournament has launched. Father Shahe graced the opening ceremony with his presence and extended his blessings. Best of luck to everyone participating in the tournament. ...
Read More2023-11-07    “Andranik Margaryan” 14th Memorial
The Chess Academy of Armenia (address: Shevchenko 34, Yerevan) is organizing “Andranik Margaryan Memorial” which will take place from January 9 - 16, 2024, for participants under 18 (boys and girls) can participate. The tournament will be held in different age groups, according to the Swiss system, with 9 rounds. The total prize fund of the tournament is 2 350 000 ...
Read More2023-01-16    The 13th memorial tournament dedicated to Andranik Margaryan is concluded
The 13th youth memorial tournament in honor of Andranik Margaryan is already a memory.    The following are the names of the award winners: Tournament A1 / U18 1st place: Sukiasyan Vahe 2nd place: Shahinyan Vladimir 3rd place: Armen Galajyan Tournament A2 /U14 1st place: Petrosyan Tigran 2nd place: Valter Gyurjinyan 3rd place: Samvel Mesropyan ...
Read More2023-01-11    The visit of the third President of the Republic of Armenia to the Chess Academy of Armenia
Today, Armenia's third President and President of the Armenian Chess Federation Serj Sargsyan and the son of Andranik Margaryan: Taron Margaryan visited the Chess Academy of Armenia to follow the 13th Andranik Margaryan Memorial Tournament. The President was present in the halls of the Swiss and Round Robin Tournaments, where over 500 chess players from Yerevan...
Read More2023-01-08    The 13th memorial youth tournament dedicated to Andranik Margaryan has officially started
The 13th Andranik Margaryan Youth Memorial Tournament has begun at the Armenian Chess Academy and will run from January 8 to 16. The tournament has about 500 participants from Yerevan and regions.  ...
Read More2022-11-22    The 13th Andranik Margaryan Memorial
Dear chess players, the Chess Academy of Armenia has the pleasure to announce that the 13th Andranik Margaryan Memorial Swiss Tournament will be organized from January 08 to 16, 2023. The tournament will be held in different age groups. Those who have the following qualifications are eligible to participate in the tournaments: A1 tournament: with a national r...
Read More2022-01-16    The 12th Andranik Margaryan Memorial - Closing Ceremony
The closing ceremony of the 12th Andranik Margaryan Memorial – Swiss Tournament was held on 16 of January at the Chess Academy of Armenia.  430 young chess players from Armenia and Artsakh took part in this memorial.  The total prize fund of the memorial was 2 500 000 AMD. All the winners of the tournaments were awarded with medals, diplomas and monetary prizes. ...
Read More2022-01-16    Deputy Minister of Education, Science, Culture and Sports Karen Giloyn visited to the Chess Academy of Armenia
Today,the Deputy Minister of Education, Science, Culture and Sports Karen Giloyn visited to the Chess Academy of Armenia to follow Andranik Margaryan 12-th Memorial tournament procedures. Together with the founder of Chess Academy of Armenia Smbat Lputian, Mr. Giloyan walked around the Swiss tournament hall, held in different age categories, with than 400 chess pla...
Read More2022-01-15    The visit of the third President of the Republic of Armenia to the Chess Academy of Armenia
Today, Armenia's third President and President of the Armenian Chess Federation Serj Sargsyan, visited the Chess Academy of Armenia to follow the 12th Andranik Margaryan International Memorial Tournament. The President was present in the halls of the Swiss and Round Robin Tournaments, where over 400 chess players from Yerevan and regions are participating, as well as ...
Read More2022-01-14    Andranik Margaryan Memorial Tournament is still going on at the Chess Academy of Armenia
Andranik Margaryan Memorial Tournament is still going on at the Chess Academy of Armenia. Yesterday, the 6th game of Swiss tournament took place, with absorbing and tough battle. Hayk Matosyan (Academy/H.Khachikyan) is leading the list of participants under 8 years old . Avetik Arzumanyan (Academy/T.Azaryan) and Vache Kocharyan (Academy/T.Harutyunyan) are leadin...
Read More2022-01-09    Andranik Margaryan 12th Memorial - Blitz Chess Tournament
Blitz chess tournament took place on January 09 in Chess Academy of Armenia.​ The places were distributed as follows: 1st place - FM Emin Ohanyan 2nd place - GM Shant Sargsyan 3rd place - IM Mamikon Gharibyan 4th place - GM Levon Babujian 5th place - Alex Sahakyan Special prizes:  best performance among girls - Anahit Muradyan best performance among t...
Read More2022-01-08    The 12th memorial tournament dedicated to Andranik Margaryan has officially started
Today, on January 8, the 12th tournament dedicated to the memory of Andranik Margaryan has launched at the Chess Academy of Armenia. The results and pairings of the tournament can be found on the tournament's official website (http://amargaryan-swiss.chessacademy.am/) or on the website http://www.chess-results.com/. The photo series is available on the academy...
Read More2021-12-10    The 12th Andranik Margaryan Memorial
Dear chess players, the Chess Academy of Armenia has the pleasure to announce that the 12th Andranik Margaryan Memorial Swiss Tournament will be organized from January 08 to 16, 2022. The tournament will be held in different age groups. Those who have the following qualifications are eligible to participate in the tournaments: A1 tournament: with a national r...
Read More2021-01-20    The 11th Andranik Margaryan Memorial - Closing Ceremony
  The closing ceremony of the 11th Andranik Margaryan Memorial – Swiss & Round Robin Tournaments was held on 18 of January at the Chess Academy of Armenia.  125 young chess players from Armenia and Artsakh took part in this memorial.  The total prize fund of the memorial was 1 000 000 AMD. All the winners of the tournaments were awarded with medals, diplomas and ...
Read More2021-01-10    The 11th Andranik Margaryan Memorial Kicked off
Andranik Margaryan Memorial - Swiss & Round Robin Tournaments kicked off today (January 10) at the Chess Academy of Armenia. The tournament will be held in different age groups. The tournament will last in the following age groups: A5 tournament – boys under 8 A4 tournament – boys under 10, A3 tournament – boys under 12, A2 tournament – boys & girls under ...
Read More2021-01-02    The 11th Andranik Margaryan Memorial
Dear chess players, the Chess Academy of Armenia has the pleasure to announce that the 11th Andranik Margaryan Memorial Swiss Tournament will be organized from January 10 to 18, 2021. The tournament will be held in different age groups. For more details follow the link below: https://bit.ly/3nLBYZe In case of questions please feel free to contact us by the fo...
Read More2020-01-16    The 10th Andranik Margaryan Memorial - Closing Ceremony
The closing ceremony of the 10th Andranik Margaryan Memorial - Swiss Tournament was held on 16 of January at the Chess Academy of Armenia.  533 young chess players from Armenia, Nagorno-Karabakh, Russia, Georgia and Indonesia took part in this memorial.  The total prize fund of the memorial was 2 050 000 AMD. All the winners of the tournaments were awarded with me...
Read MoreAll newsDeveloped by LAB64 LLC